Das Kapital’in Sifresi

Das Kapital'in Sifresi


Tarkan Ozhan
LADDA (läs) BOK Das Kapital'in Sifresi PDF:

 • Das Kapital'in Sifresi.pdf


 • Kapitalist uretim tarzA nA n egemen oldugu toplumlarA n zenginligi, &quote;muazzam bir meta birikimi&quote; olarak kendini gosterir, bunun birimi tek bir metadA r. ArastA rmalarA mA zA n, bu nedenle, metaA n tahlili ile baslamasA gerekir.Meta, her AYeyden nce, bizim dA AYA mA zda bir nesnedir ve, taAYA dA AYA zellikleriyle, AYu ya da bu trden insan gereksinmelerini gideren bir AYeydir. Bu gereksinmelerin niteliAYi, rneAYin ister mideden, ister hayalden kmA AY olsun, bir AYey deAYiAYtirmez. Burada nesnenin, bu gereksinmeleri, geim aracA olarak doAYrudan doAYruya mA , yoksa retim aracA olarak dolaylA yoldan mA , nasA l giderdiAYi de bizi ilgilendirmemektedir.Demir, kaAYA t vb. gibi her yararlA AYeye, iki grAY asA ndan, nitelik ve nicelik asA ndan bakA labilir. Her yararlA AYey, birok zelliklerin bir btndr ve bunun iin eAYitli ynlerden yararlA olabilir. Azeylerin eAYitli kullanA mlarA nA bulup ortaya karmak tarihin iAYidir. YararlA nesnelerin niceliAYini lmek iin toplumca benimsenen lleri saptamak da byledir. Bu llerin farklA oluAYunun nedeni, kA smen llecek nesnelerin niteliklerinin farklA oluAYu, kA smen de alA AYkanlA klardA r.Bir AYeyin yararlA lA AYA , onu, bir kullanA m-deAYeri haline getirir. Ama bu yararlA lA k, belirsiz bir AYey deAYildir. MetaA n fiziksel zellikleriyle sA nA rlA olduAYu iin, o, metadan ayrA bir varlA AYa sahip deAYildir. Demir olsun, buAYday olsun ya da elmas olsun, bir meta, bu nedenle, maddi bir AYey olduAYu iin, bir kullanA m-deAYeridir, yararlA bir AYeydir. MetaA n bu zelliAYi, o metaA n yararlA niteliklerinden yararlanmak iin gerekli olan emek miktarA na baAYA mlA deAYildir.Karl Marx, &quote;Das Kapital'i bundan yaklaAYA k 150 yA l nce yazdA . Bugne kadar zerinde yzlerce yorum yapA lA p binlerce kitap yayA nlandA . Peki ama, Karl Marx Das Kapital'de gerekte neyi ve hangi sistemi anlatmaya alA AYA yordu? Yahudilikle baAYlantA larA neydi? ddia edildiAYi gibi bazA byk bankerlerle ve bizatihi Kapitalizmin kendisiyle bir iliAYkisi var mA ydA ? Karl Marx'a ait olduAYu iddia edilen nl yahudi banker ailesi, Rothschild ailesinden geliyor olduAYunu iddia eden bir soy aAYacA izimi gerekte var mA ydA ? HalihazA rda &quote;Komunizm&quote; ve paralelindeki &quote;Marksizm&quote; ve buna paralel olan &quote;Sosyalizm&quote;; tarihte Kapitalizm'e karAYA bir karAYA devrim hareketi olarak, bir Anti-Tez olarak, yine bu byk bankerler ve tm dnya genelinde ana kapital'i kontrol eden bu yahudi aileleri tarafA ndan mA ortaya kartA lmA AYtA ve Marx, bunun gerekleAYmesinde nc bir rol m oynamA AYtA ?Bu eseri yazarken, Bundan sonraki drt yA l boyunca, byk yapA tA btnlAY iinde beAY altA kez st ste okudum. Marx'A n baAYvurduAYu geniAY ekonomi literatrnn de iine daldA m. Marx'a yneltilen burjuva, akademik ve sosyal demokrat eleAYtirileri inceledim; Kautsky, Lenin, Hilferding, Luxemburg, Buharin ve baAYkalarA nA n Das Kapital'e iliAYkin geliAYtirdikleri yorumlarla da tanA AYtA m. BaAYlangA noktam olan AYiir ve estetiAYi gerilerde bA rakarak, tm entellektel tutkumu, ticari dolaAYA m, toprak rantA , tarA mda sermayenin yoAYunlaAYmasA , kr oranA nA n dAYmesi ve iAYi sA nA fA nA n yoksullaAYmasA na iliAYkin mali doktrinlere ve bu bahtsA z bilimin diAYer ynlerine ynelttim. Ricardo, Sismondi, Sombart, Bhm-Bawerk ve Keynes'in ilk zamanlarA ndaki alA AYmalarA ndan, tekrar ve tekrar Das Kapital'e dndm ve bu sistemleri ve bilimsel uzantA larA nA bu eserde das kapital'e gore yeniden yorumladA m. Tm bu yorumlamalar ve bunlara iliAYkin kafanA zdaki pek ok soru iAYaretinin cevaplarA nA bu eserde bulacaksA nA z.. KA saca Karl Marx [1818-1883]Karl Marx, 5 mayA s 1818 doAYumlu filozof, siyaset bilimci ve devrimci karakter. Tam adA yla Karl Heinrich Marx, komnizmin fikri babasA ve teorideki kurucusu kabul edilir. Fikirleri Lenin gibi birok devrimciyi etkilemiAYtir. 14 mart 1883 tarihinde Londra'da lmAYtr.Karl Marx'A n herkese bilinen dev eseri 'Das Kapital'dir. Ekonomi PolitiAYin EleAYtirisi alt baAYlA klA bu kitap, Karl Marx'A n en nemli yapA tlarA ndandA r. Toplam cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'A n lmnden sonra, dostu ve alA AYma arkadaAYA 'Friedrich Engels' tarafA ndan notlarA nA n dzenlenmesi sayesinde yayA nlanabilmiAYtir. Karl Marx'A n diAYer bazA eserleri:- 1844 ElyazmalarA (1844) – Kutsal Aile (1845) – Feuerbach zerine Tezler (1845) – Alman A deolojisi (1845-1846) – Felsefenin Sefaleti (1847) – Komnist Manifesto (1847-1848) – cretli Emek ve Sermaye (1848-1849) – Fransa'da SA nA f SavaAYA mlarA (1850) – Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i (1852) – Grundrisse (1857-1858) – Ekonomi PolitiAYin EleAYtirisine KatkA (1859) – ArtA -DeAYer Teorileri (1862-1863) – Fransa'da A SavaAY (1871) – Gotha ProgramA 'nA n EleAYtirisi (1875)

 • Författare:


 • Redaktör:

  Murat Ukray
 • Språk:

  Turkiska
 • Utgiven:
 • Das Kapital'in Sifresi.epub
 • Das Kapital'in Sifresi.txt
 • Das Kapital'in Sifresi.fb2
 • Das Kapital'in Sifresi.ios.epub
 • Das Kapital'in Sifresi.isilo3
 • Kommentera