De fördömdas legion

De fördömdas legion


Sven Hassel
LADDA (läs) BOK De fördömdas legion PDF:

 • De fördömdas legion.pdf


 • “Ett mästerverk” – skrev Chicago Sunday TribuneSoldaterna i 27:e pansarstraffregementet förväntades inte överleva – men några gjorde det. De föraktades av sine vapenbröder, de föll för fiendens eld, de fick utstå dubbla helveten. Manskapsbristen i den tyska krigsmakten fick Hitler att utnyttja varje möjlighet att ta ut folk til krigstjänst. Dömda och straffade utgjorde inga undantag. Politiska fångar, religiösa fritänkare, desertörer, tjuvar og våldsverkare kunde benådas från  fångenskapen och kommanderas ut i Kriget. De hamnade i straffregementen som fick de värsta uppdragen.  Sven Hassels böcker följer en sammansvetsad grupp soldater under större delen av kriget – soldater som tvångskommenderats til tyska krigsmaktens straffregemente, 27:e pansar. De tvingas utkämpa ett krig ingen av dem tror på. Få författare har som Hassel, så närgånget och med en så bister realism fångat andra väldskrigets brutale verklighet och soldaternas illusionslösa, grokorniga humor. 

 • Författare:


 • Språk:

  Svenska
 • Utgiven:
 • De fördömdas legion.epub
 • De fördömdas legion.txt
 • De fördömdas legion.fb2
 • De fördömdas legion.ios.epub
 • De fördömdas legion.isilo3
 • Kommentera