Får jag lov?

Får jag lov?


Lotta Löfgren-Mårtenson
LADDA (läs) BOK Får jag lov? PDF:

 • Får jag lov?.pdf


 • Dagens unga med utvecklingsstörning är den första generation som vuxit upp i familj. Men de befinner sig också i skärningspunkten mellan gamla och nya vård- och omsorgsideologier. Hur ser egentligen möjligheterna till självbestämmande och normalisering ut när det gäller de mer privata delarna av livet? Vad säger de unga med utvecklingsstörning själva om sina möjligheter till kärlek och sexualitet? Vilken betydelse har omgivningens inställning?
  "Får jag lov?" bygger på en etnografisk avhandling och utgår från dansobservationer och intervjuer med ungdomar med utvecklingsstörning samt personal och anhöriga. Ungdomarnas drömmar och erfarenheter samt omgivningens ambivalens och dilemman beskrivs och analyseras. Boken vänder sig både till studenter och yrkesverksamma inom omsorgs-, habiliterings-, särskole- och fritidsverksamheter samt till anhöriga.
  Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.
  E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2005.

 • Författare:


 • Språk:

  Svenska
 • Utgiven:
 • Får jag lov?.epub
 • Får jag lov?.txt
 • Får jag lov?.fb2
 • Får jag lov?.ios.epub
 • Får jag lov?.isilo3
 • Kommentera