Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II

Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II


Robert Love
LADDA (läs) BOK Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II PDF:

 • Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II.pdf


 • Przewodnik po j?drze sytemu Linux!J?dro systemu Linux to jeden z najwi?kszych projektw rozwijanych przez ogromn? spo?eczno??. Setki wolontariuszy dniami i nocami rozwijaj? najwa?niejszy element tego systemu operacyjnego. I robi? to naprawd? skutecznie! Ka?de kolejne wydanie Linuksa zawiera dziesi?tki nowinek oraz ulepsze? – jest coraz szybsze, bezpieczniejsze i po prostu lepsze. Jednak pocz?tkuj?cy programi?ci mog? mie? problemy z wykorzystaniem us?ug dostarczanych przez kernel. Masz obawy, ?e nie odnajdziesz si? w g?szczu mo?liwo?ci wsp?czesnego j?dra systemu Linux?Ta ksi??ka rozwieje je w mig. Jest to wyj?tkowa pozycja na rynku wydawniczym, zg??biaj?ca w?a?nie te tajemnice. W trakcie lektury nauczysz si? tworzy? niskopoziomowe oprogramowanie, ktre b?dzie si? komunikowa?o bezpo?rednio z j?drem systemu. Operacje wej?cia i wyj?cia, strumienie, zdarzenia, procesy to tylko cz??? elementw, ktre b?yskawicznie opanujesz. Ponadto nauczysz si? zarz?dza? katalogami i plikami oraz poznasz koncepcj? sygna?w. Ksi??ka ta jest niezast?pionym ?rd?em informacji dla wszystkich programistw pracuj?cych z j?drem Linuksa. Docenisz t? lektur?!Poznaj:metody zarz?dzania procesamizastosowanie sygna?wzaawansowane interfejsy wej?cia i wyj?ciaj?dro systemu od podszewki Poznaj j?dro systemu od podszewki!Robert Love – od wielu lat jest u?ytkownikiem i wsp?twrc? systemu Linux. Rozwija ?rodowisko graficzne GNOME oraz j?dro systemu. Pracuje jako projektant oprogramowania w firmie Google, by? te? cz?onkiem zespo?u projektuj?cego system operacyjny Android. Jest autorem licznych ksi??ek po?wi?conych programowaniu w systemie Linux.

 • Författare:


 • Språk:

  Polska
 • Utgiven:
 • Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II.epub
 • Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II.txt
 • Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II.fb2
 • Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II.ios.epub
 • Linux. Programowanie systemowe. Wydanie II.isilo3
 • Kommentera