Personlighetspsykologi

Personlighetspsykologi


Claudia Fahlke
LADDA (läs) BOK Personlighetspsykologi PDF:

 • Personlighetspsykologi.pdf


 • Vad säger psykologin egentligen om människan som individ? Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit fram – teorier som både lånat idéer och tagit avstånd från varandra.

  I Personlighetspsykologi presenteras de läror som fått störst genomslag – humanistisk, kognitiv och beteende-, psykoanalytisk och egenskapsteori – av några av de främsta svenska auktoriteterna inom varje område. Dessutom avslutas boken med ett kapitel som tar upp likheter och olikheter mellan de olika teorierna, t.ex. i synen på psykets struktur, drivkraft, känslor och normalitet.

  Boken riktar sig främst till psykologistudenter vid universitet och högskola.

  Författarna i boken är: Claudia Fahlke (egenskapsteori), Per Magnus Johansson (psykoanalytisk teori), Lars-Gunnar Lundh (kognitiv teori), samt Gunnar Karlsson och Teci Hill (humanistisk psykologi).

 • Författare: • Språk:

  Svenska
 • Utgiven:
 • Personlighetspsykologi.epub
 • Personlighetspsykologi.txt
 • Personlighetspsykologi.fb2
 • Personlighetspsykologi.ios.epub
 • Personlighetspsykologi.isilo3
 • Kommentera