Programutveckling i liten skala: en praktisk handbok

Programutveckling i liten skala: en praktisk handbok


Östen Oskarsson
LADDA (läs) BOK Programutveckling i liten skala: en praktisk handbok PDF:

 • Programutveckling i liten skala: en praktisk handbok.pdf


 • Många organisationer i Sverige utvecklar program i liten skala, dvs med bara en eller några få personer inblandade. Denna bok är tänkt som stöd för sådana organisationer när de behöver göra något åt sin programutveckling på grund av yttre krav, t ex från ISO 9000-standarder, eller bara för att bli bättre.

  Materialet är också tänkt att kunna användas som lärobok i en kurs om programutveckling på universitet och högskolor. Boken är avsedd som en praktisk hjälpreda. Den innehåller dels resonerande och förklarande text och dels styrande instruktioner för ett litet programutvecklingsprojekt på tre personmånader till tre personår.

 • Författare:


 • Språk:

  Svenska
 • Utgiven:
 • Programutveckling i liten skala: en praktisk handbok.epub
 • Programutveckling i liten skala: en praktisk handbok.txt
 • Programutveckling i liten skala: en praktisk handbok.fb2
 • Programutveckling i liten skala: en praktisk handbok.ios.epub
 • Programutveckling i liten skala: en praktisk handbok.isilo3
 • Kommentera